Cursus omgang kolomboormachine

Groningen

Een kolomboormachine is een vast opgestelde boormachine waarmee nauwkeurig boorwerk verricht kan worden. In veel timmerwerkplaatsen en in meer of mindere mate ook steeds meer op de bouwplaats, is een kolomboormachine aanwezig. De bediening van deze machines is, zeker op het eerste gezicht, eenvoudig. Toch is het van belang om op een dusdanige wijze om te gaan met de veiligheidsaspecten zodat er geen onveilige situaties kunnen ontstaan, met name op het gebied van PBM en werkkleding.

Deze cursus is voor deelnemers die aantoonbaar deskundig en bekwaam dienen te zijn in het bedienen van een Kolomboormachine.

Wat wordt er onder andere behandeld?

Doel van de machine
Er wordt uitgelegd voor welke doeleinden de Kolomboormachine gebruikt kan worden.

Veiligheid machineonderdelen
Afschermingen, (losse) werkkleding, werkhouding en werkmethode, opstelling machine, aansluiting op elektriciteitsnet, schakelaars, omgevingsfactoren en verlichting, orde en netheid.

Instellen en vervangen machineonderdelen
Opstelling van de machine, afzuiging, instellen van beschermkap, verwisselen van boren en frezen, veilig uitvoeren van de verschillende werkzaamheden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Gehoorbescherming, gezichtsbescherming en werkkleding.

Maatvoering
Hoe stel ik de machine in.

 

Aanmelden

Geïnteresseerd om deel te nemen aan de cursus Kolomboormachine? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Hallo, Hendrik hier

Heb je vragen over een cursus, of kom je er niet uit bij je keuze? Ik help je graag verder!

050 211 52 03 info@leerbouwen.nl