Coaching

De trajectbegeleider is nauw betrokken bij het traject en de voortgang van een kandidaat. Vanaf dag één is zij degene die weet waar de aandachtspunten en positieve punten liggen. Samen met de kandidaat en de praktijkopleider is er regulier overleg over de voortgang van het traject. Door continu met elkaar in contact te blijven over de voortgang, worden veelvoorkomende problemen door miscommunicatie ondervangen.  Hierdoor kan uitval in het leer- en werktraject veelal voorkomen worden en dit zorgt voor een spoedige uitstroom of duurzame uitplaatsing.

Zo krijgen ook de minder vaardige kandidaten een gerede kans om het traject te doorlopen om vervolgens uit de uitkering te komen. Dit werkt mee aan een beter welbevinden van de kandidaat waardoor de levensstandaard hoger wordt.

Onderdelen voor een optimale trajectbegeleiding zijn:

  • Intakegesprek voor een goed vervolgtraject
  • Voortgang op de werkvloer door middel van vastgestelde aandachtspunten
  • Status voor stage periode, proefplaatsing of uitstroming
  • Schriftelijke vastlegging en terugkoppeling naar werkgever
  • Introductie deelnemer bij nieuwe werkgever

Inhoud nazorg programma

  • Soepele overgang van traject naar praktijk
  • Begeleiding eerste werkdag
  • Afstemming met werkgever over frequente voortgangsgesprekken
  • In de nazorg ondersteuning geven waar nodig is

Tevens is de trajectbegeleider op de hoogte van de behoefte van het bedrijf en kan desgewenst direct een matching maken met een volgende kandidaat.

 

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op.

Hoi, Leerbouwen hier

Heb je vragen over onze begeleiding? Of wil je op een andere manier met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op, wij helpen jou graag verder.

050 211 52 03 info@leerbouwen.nl