Begeleiding

De arbeidsmarkt trekt steeds meer aan en het slaagt steeds meer om werkzoekenden middels een kortdurend traject aan betaald werk te helpen of door te laten stromen in een BBL opleiding. Met name na een aantal jaren van krapte op de arbeidsmarkt is het fantastisch om onze doelgroep weer kansen te kunnen bieden op economische zelfstandigheid.

Waar voorheen na een korte trajectperiode mensen eerder zelfredzaam genoeg waren om in te stromen bij een werkgever en het werk behielden, zien we nu de behoefte aan een intensieve trajectbegeleiding. Leerbouwen biedt hiervoor verschillende cursussen aan, zoals Taal op de werkvloer, maar in alle opleidingen zijn onderstaande aspecten een belangrijk onderdeel:

  • Goed werknemerschap
  • Zelfredzaamheid
  • Normen en waarden
  • Algehele presentatie
  • Taalgebruik
  • Voorbereiding gesprekken

Met name in onderstaande ontwikkelingen merken wij dat een intensieve trajectbegeleiding onlosmakelijk verbonden is met de opleidingen die wij aanbieden.

Ontwikkelingen arbeidsmarkt

Door de explosief gestegen vraag naar mensen die redelijk zelfstandig aan de slag kunnen is er een doelgroep ontstaan die een beduidend lager niveau heeft. Om deze doelgroep aan de maatschappij te laten deelnemen is een intensieve trajectbegeleiding nodig. Naast de inhoudelijke opleiding is goed werknemerschap een essentieel onderdeel bij alle opleidingen van Leerbouwen.

SROI

Social Return On Investment, deze ontwikkeling zorgt er voor dat, onder andere, er voor de statushouders perspectieven ontstaan op economische zelfstandigheid. Hetzij via de reguliere weg, of doormiddel van sociale activering. Dit laatste kan bijdragen aan uitstroomkanalen voor deze doelgroep die anders wellicht lastig zou kunnen zijn.  In elke opleiding van Leerbouwen wordt er gekeken naar cursussen die deelnemers kunnen volgen om in de maatschappij aan de slag te kunnen. Voor statushouders zal de opleiding bijvoorbeeld aangevuld kunnen worden met de cursus Taal op de werkvloer.

Stijgende arbeidsvraag

Vraag om extra personeel, op zich een heel normaal verloop bij hoogconjunctuur, maar dit heeft tot gevolg dat een intensievere begeleidingsmethodiek toegepast dient te worden. Dit om de kandidaten die over minder vaardigheden beschikken op een dusdanig niveau te krijgen dat uitstroom mogelijk wordt. Per opleiding wordt er bij Leerbouwen gekeken naar de basiskennis van een deelnemer en de duur van het leer- en werktraject om de kandidaat voldoende basiskennis mee te geven om in de maatschappij aan het werk te kunnen.

 

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op.

Hoi, Leerbouwen hier

Heb je vragen over onze begeleiding? Of wil je op een andere manier met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op, wij helpen jou graag verder.

050 211 52 03 info@leerbouwen.nl