Nieuwsbrief Leerbouwen, september 2020

Je ontving de link naar deze nieuwsbrief omdat we een relatie met je hebben. Wil je hem niet meer ontvangen? Stuur dan een bericht naar: info@leerbouwen.nl


We zijn er klaar voor!

Kun je ook niet wachten om weer vol gas te geven?  De afgelopen maanden stonden bij ons in het teken van interne verbouwingen en coronaproof maken van onze opleidingen. Dat is gelukt. Samen hebben we bergen verzet. Wij zijn er klaar voor!  Dus, heb jij kandidaten die zich om willen laten scholen?  Wil je werkzoekenden een kans geven of medewerkers opleiden? Bel of mail ons, we gaan graag met je in gesprek over praktijkopleidingen voor bouw en techniek. Met deze nieuwsbrief geven we je een update over onze activiteiten en belangrijke ontwikkelingen in bouw en techniek.


Bouwsector en NCG versnellen versterking

Foto: Bouwend Nederland

In onze provincie zorgt de versterking voor een enorme uitdaging voor de bouwsector. Met het Bouwakkoord hoopt men in het belang van de inwoners het versterkingsproces te versnellen.

Op 2 september hebben minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Maxime Verhagen van Bouwend Nederland en Peter Spijkerman van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) het Bouwakkoord ondertekend. Het Bouwakkoord maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen die de versterking van gebouwen in Groningen moet versnellen.

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland: “De ondertekening van het bouwakkoord is een mooie stap om de versterkingsopgave vlot te trekken. Het moet zorgen voor versnelling, meer keuzevrijheid voor bewoners en laagdrempelige toetreding voor alle bouwbedrijven. Kleine en grote bouwbedrijven kunnen met dit akkoord een bijdrage leveren aan de versterkingsopgave. Het is nu zaak om na deze ondertekening zo snel mogelijk opdrachten te verstrekken, zodat de bewoners in het gebied geholpen worden. Onze leden zijn er klaar voor.”

Lees het hele verhaal hier:

https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/13738/bouwakkoord-ondertekend-voor-snellere-versterking-van-huizen-in-groningen

 


Duurzame inzetbaarheid en scholing medewerkers 

Hoe zorg je dat medewerkers in jouw bedrijf gemotiveerd en inzetbaar zijn? Hoe voorkom je hoge kosten van verzuim?  Het Economisch Instituut voor de Bouw deed kort geleden onderzoek naar de  effecten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en scholing op de inzetbaarheid.

Uitval en productiviteitsverlies in de bouw en infra brengen jaarlijks hoge kosten met zich mee. In dit onderzoek is in beeld gebracht hoe ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Hierbij gaan we zowel in op de fysieke belasting als op de mentale belasting. Welke mogelijkheden hebben bedrijven om tot duurzame inzetbaarheid van het personeel te komen? Welke verschillen doen zich voor tussen beroepsgroepen en leeftijdsklassen?

Welke bijdrage kan scholing geven aan het verbeteren van de inzetbaarheid? In het onderzoek wordt een aantal kansrijke richtingen voor beleid uitgewerkt. Naast HRM-beleid brengen we ook in beeld welke rol opdrachtgevers en ketenpartners in de bouw en infra kunnen spelen om tot duurzame inzetbaarheid te komen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland. Van het rapport is een PDF beschikbaar:

https://www.eib.nl/pdf/Duurzame%20inzetbaarheid%20bouw%20en%20infra_web.pdf

Lees het hele verhaal hier:

https://www.eib.nl/publicaties/arbeidsmarkt/duurzame-inzetbaarheid-in-de-bouw-en-infra/

 


Monument voor verdwenen sluis

Bij Spijksterpompen/Bierummerpompen wordt hard gewerkt aan een kleine replica van de oude sluis die daar ooit was. Op deze prachtige locatie aan de Eems eigendom van waterschap Noorderzijlvest verdwenen recentelijk ook de allerlaatste resten van de sluizen onder de verhoogde dijk. De replica vertelt straks het cultuurhistorische verhaal.

De afgelopen weken zijn mooie stappen gemaakt aan de bouw van de sluis. Het project heeft vertraging opgelopen door het Coronavirus maar gaat nu snel de lucht in. Na de bouwvak zal de toog worden geplaatst. De deuren van de Sluis komen er weer in en worden ook bij Leerbouwen in originele staat hersteld.

 


Praktijkles aan de waterkant

Voor een klant mochten wij in onze werkplaats een prachtige opdracht uitvoeren. Namelijk een hanteerbare afdekking maken voor een boot die door één persoon er afgehaald kan worden en geplaatst kan worden. Een lastige klus maar samen met de opdrachtgever en kandidaten hebben we een goed idee ontwikkelt en mochten onze kandidaten onder begeleiding de opdracht uitvoeren. Het resultaat is een prachtig afdeksysteem waardoor deze boot mooi droog blijft bij nat weer.

 


Aan het werk met zonne-energie


Donderdag 10 september hebben wij bij Leerbouwen een voorlichting gegeven over onze praktijkopleiding monteur zonnepanelen. Samen met Werk in Zicht en het beroepenplatform Kansrijkberoep.nl heeft Hendrik (van der Sluis) een groep werkzoekenden bijgepraat over deze opleiding. Hoe ziet het beroep zonnepanelen monteur eruit? En wat kan je van deze opleiding verwachten? Ook konden de nieuwe talenten kennis kunnen maken met werkgevers Power Company, EnergieRemmers en Talentplaats.

Na afloop zijn er direct intake gesprekken geweest en afspraken gemaakt voor een speeddate.  De kandidaten starten op maandag 28 september. De opleidingen duurt 12 weken, na deze 12 weken ligt er voor elke kandidaat die de opleiding goed doorkomt een baangarantie klaar in de sector waar je energie van krijgt! Kandidaten kunnen zich nog aanmelden tot 28 september.

 


Stijlvolle trap voor ons nieuwe kantoor

Recentelijk zijn wij in het pand aan de Euvelgunnerweg 25-a intern verhuisd. Het nieuwe kantoor is klaar en met een fantastische frisse omgeving kunnen wij weer aan de slag.

Wat eruit springt is de trap, volledig zelf gemaakt in de werkplaats. Onze kandidaat Keflom heeft hieraan een flinke bijdrage geleverd. Samen met de praktijkopleider heeft hij de tekening gemaakt, materiaalstaat gemaakt en de uitvoering mogen doen. Het resultaat mag er dan ook zijn! Een prachtige degelijke trap die er ook nog eens uitspringt, een echte eyecatcher!