SROI

Wat is Social Return (on Investment) Of SROI

SROI of Social Return On Investment bestaat uit afspraken tussen opdrachtgevers (overheden) en opdrachtnemers over het leveren van een maatschappelijke bijdrage als onderdeel van opdrachten. Hierbij gaat het om inkoop of aanbesteding van werken, diensten en leveringen.

Leerbouwen faciliteert zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij het invullen van de Social Return verplichting. Dit doen we door het leveren van (tijdelijk) personeel of andere maatschappelijke activiteiten, advisering over en monitoring van de verplichting.

Hoe kun je Social Return verplichting invullen?

Bedrijven kunnen hun social return verplichting invullen door bij de betreffende opdracht personeel in te zetten, dat behoort tot specifieke doelgroepen (mensen met enig afstand tot de arbeidsmarkt). Daarnaast is het mogelijk om (alternatief of aanvullend) een maatschappelijke bijdrage te leveren. Dit kan bijvoorbeeld door in te kopen bij een sociale onderneming, waar mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst zijn, of in traject. Of door een maatschappelijke activiteit te verrichten. Denk hierbij aan een presentatie op een school of het geven van cursussen op uw vakgebied. Er zijn vele manieren om de Social Return verplichting in te vullen. Per aanbesteding of project kan dit sterk verschillen.

Wat kan Leerbouwen voor u betekenen?

Bij Leerbouwen hebben we de kennis, het netwerk en jarenlange ervaring in het koppelen van organisaties met enthousiaste kandidaten met en zonder een afstand tot de arbeidsmarkt. We geloven in gemotiveerde mensen die kansen pakken. Daarom schijnen we graag ons licht op ingewikkelde vraagstukken over social return. Zodat ook uw organisatie die sociale bijdrage kan leveren. Ook zijn we experts op het gebied van arbeidsbemiddeling en re-integratie.

Ons doel is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen, werkervaring op te doen en de kansen op een baan te vergroten.

Werving, selectie, eventueel opleiding en begeleiding gebeurt door Leerbouwen.

Vanuit Leerbouwen is het mogelijk om werknemers in de reguliere functies te werven, selecteren en voor te stellen. Maar we kunnen ook kijken naar werkzaamheden die perfect passen bij onze doelgroep en die door hen te laten invullen.

  • We stellen in overleg met de opdrachtgever een functieprofiel op.
  • We selecteren geschikte kandidaten die bij ons een traject inzetten.
  • Wij stellen 1 of 2 door ons geselecteerde kandidaten aan u voor.
  • Na 4 tot 6 weken proeftijd, beslist u of u verder wilt met deze medewerker.
  • Daarna wordt er bekeken of de opzet van de SROI kan worden ingezet voor een toekomstig contract voor een periode van 6 maanden.
  • Intensieve begeleiding
    Wij bieden onze kandidaten intensieve begeleiding. Gedurende periode inzet SROI is er nauw contact tussen de opdrachtnemer en de trajectbegeleider, indien gewenst ook op de werkvloer. De trajectbegeleider bespreekt de voortgang, ondersteunt, stuurt zo nodig bij, en evalueert.

Wij zijn u graag van dienst met de invulling van de SROI !