Klachten

Klachten

Wij doen uiteraard ons best om de kwaliteit te realiseren die u van ons mag
verwachten. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, dan kunt u uw klacht schriftelijk
bij ons indienen.

Per e-mail:
info@leerbouwen.nl

Per brief naar:
Leerbouwen
T.a.v. de directie
Euvelgunnerweg 25-A
9723 CV Groningen

Uw klacht zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Na het indienen van uw klacht
ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij streven er naar uw
klacht zo snel mogelijk, maar binnen maximaal 15 werkdagen, naar tevredenheid op
te lossen. Lees meer in onze klachtenprocedure.

Beroepsmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld, dan kunt u
uw bezwaar door middel van een aangetekend schrijven kenbaar maken bij de
klachtencommissie. De commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en twee
leden. De klachtencommissie zal binnen een periode van twee maanden de
klachtenafhandeling beoordelen en hierover een uitspraak doen. Deze uitspraak is
bindend. Lees meer in onze beroepsprocedure.
Leerbouwen
T.a.v. Klachtencommissie
Euvelgunnerweg 25-A
9723 CV Groningen

Algemene Klachtenregeling Leerbouwen