Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding

Is een werknemer uitgevallen door ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of een arbeidsconflict? Dan is het voor deze persoon belangrijk om zo snel als mogelijk terug te keren in het arbeidsproces. Als werkgever ben je wettelijk verplicht om alles in het werk te stellen voor deze terugkeer. Doe je dat niet en is het ziektedossier incompleet? Dan verwacht het UWV dat je de medewerker na twee ziektejaren nog één extra jaar doorbetaalt. 

Bij Leerbouwen kun je terecht voor verzuimbegeleiding van uitgevallen medewerkers in de vorm van (tijdelijk) werk of een opleiding. 

Voordelen verzuimbegeleiding via Leerbouwen:

  • Medewerker komt weer in een actieve modus
  • Medewerker krijgt positieve energie van de werkzaamheden
  • Vanuit de nieuwe, actieve situatie is de medewerker gemakkelijker en sneller te begeleiden richting oud/nieuw werk
  • Medewerker is gemakkelijker fysiek te benaderen
  • Korter en positiever herstelverloop 
  • Ziektedossier voor UWV wordt opgebouwd

 

Aan het werk bij Leerbouwen

Is jouw werknemer arbeidsongeschikt maar heeft hij/zij wél werkcapaciteit? Dan kun je als werkgever de medewerker stimuleren om die werkcapaciteit te benutten. Leerbouwen kan je hierbij facilitereren: de medewerker kan onder begeleiding bij Leerbouwen aan het werk. De medewerker voert hij basiswerkzaamheden uit zoals timmeren, schoonmaken, schilderen en administratieve taken. Leerbouwen verzorgt hierbij de begeleiding en coaching en rapporteert hierover aan jou als werkgever. 

 

Een opleiding volgen

Leerbouwen biedt naast een werkplek ook diverse opleidingen en cursussen aan. Indien gewenst kan de uitgevallen medewerker (ook) een nieuwe opleiding bij ons volgen. Hierdoor kan hij/zij sneller en met nieuwe kennis en ervaring terugkeren naar de huidige (of nieuwe) baan.

 

Bekijk ons opleidingsaanbod en cursusaanbod

 

Aanwezigheidsregistratie & begeleiding

Aanwezigheid vinden we bij Leerbouwen heel belangrijk. Belangrijk is dat het werk of de opleiding niet vrijblijvend is. Wanneer een medewerker zonder goede reden niet komt opdagen, dan noteren en rapporteren we dit aan de werkgever als werkweigering. 

Tijdens het werk of de opleiding zijn ook continu begeleiders aanwezig voor hulp en structuur. Zo zorgen we dat de medewerker de kantjes er niet af loopt en helpen we op momenten dat het even niet lukt. Indien nodig kiezen we samen voor een lichtere/andere taak.

 

Uitstromen naar betaald werk

Zodra een uitgevallen medewerker weer in staat is om terug te keren op het werk, kan het zijn dat hij/zij dat niet meer wil of kan. Bijvoorbeeld wanneer de oude functie inmiddels door iemand anders wordt vervuld, of door een conflict op de werkvloer. In zo’n geval helpt Leerbouwen actief om een geschikte baan te zoeken.

Leerbouwen werk nauw samen met allerlei bedrijven en uitzendorganisaties en zet dat netwerk in om deelnemers (na afronding van hun Leerbouwen-traject) uit te laten stromen naar een geschikte baan. Hierbij is veel aandacht voor de persoonlijke situatie. Ook is een stage een optie om ruimte te creëren voor gewenning tussen werknemer en (nieuwe) werkgever. Eventuele nazorg vanuit Leerbouwen is optioneel.

Zolang er nog geen nieuwe baan is gevonden is, stimuleert Leerbouwen de uitgevallen medewerker om te werken óf een opleiding te volgen binnen Leerbouwen. Natuurlijk doen we dat met oog voor de capaciteit van de medewerker.

 

Intake

Vóór een uitgevallen medewerker bij Leerbouwen kan starten met werk of een opleiding, krijgt hij/zij een intake. Zo weten we wat er speelt en waar we rekening mee kunnen houden. We maken duidelijke afspraken waar de medewerker zich aan zal moeten houden. In het geval dat er ook een nieuwe baan moet worden gezocht, bespreken we tijdens de intake direct wat de eventuele mogelijkheden voor nieuw werk zijn.

 

Kosten 

  • Aanmelden zieke medewerker = € 500,-
  • Intake = € 250,-
  • Begeleiding per dag = € 70,-

Wil je meer weten over verzuimbegeleiding door Leerbouwen? Neem dan contact met ons op. 

Hoi, Leerbouwen hier

Heb je vragen over onze begeleiding? Of wil je op een andere manier met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op, wij helpen jou graag verder.

050 211 52 03 info@leerbouwen.nl