Bijenhotels

Joke vd Sluis 26-1-2023

Leerbouwen werkt al geruime tijd nauw samen met de Olijslager groep op het vlak van productontwikkeling

Voor het nieuwe pand van de Olijslager groep hebben de kandidaten van Leerbouwen met de praktijkopleider Koos Addens, 3 bijenhotels gemaakt en geplaats op de nieuwe locatie te Hoogeveen.

Deze prachtige praktijkopdracht is onderdeel van het opleidingsprogramma en dragen bij aan het ontwikkelen van de kandidaten.

Onderdelen als tekeninglezen, maatvoering, machinale houtbewerking en montage komen volop aan de orde.

 

Visie Olijslager

Als marktleider is het onze taak om samen met partners het voortouw te nemen in de ontwikkeling van vakkrachten. Dit verhoogt het kennis en vaardigheidsniveau in de markt, de kwaliteit van het geleverde werk en daarmee het vertrouwen en aanzien in branche bij opdrachtgevers. Daarnaast is opleiden en stimuleren van nieuwe instroom van cruciaal belang voor het voortbestaan van de branche in het algemeen.