Profiteer van subsidieregeling voor omscholing medewerkers richting de bouw

Joke vd Sluis 28-9-2022

Wil je één of meerdere medewerker(s) laten omscholen naar een beroep in de bouw? Als werkgever kun je vanaf vandaag weer aanspraak maken op financiële ondersteuning van de Omscholingsregeling. Werkgevers kunnen eenmalig € 3.750 euro per medewerker aanvragen die zich wil laten omscholen.

Vanaf 26 september 2022 tot en met donderdag 1 december 2022 wordt een totaalbedrag van € 10.000.000 euro beschikbaar gesteld voor omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek. Omscholing naar kansrijke beroepen in de bouw en infra vallen ook onder de regeling. Leer hier meer over de regeling.

Doel

Het doel van de Omscholingsregeling is om alle werkgevers financieel te ondersteunen bij het aanbieden van een omscholingstraject aan (nieuwe) medewerkers. Hierbij is het mogelijk dat (nieuwe) medewerkers uit een andere beroepsgroep opgeleid worden voor een kansrijk beroep in de bouw en infra. Voor de medewerkers zelf geeft omscholing naar kansrijke beroepen een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

Voorwaarden

Bij een aanvraag voor de subsidieregeling moet onder andere aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:

  • U schoolt een bestaande of nieuwe medewerker om voor een kansrijke beroepsgroep.
  • De opleiding moet gestart zijn op of na 1 juli 2022 en niet later dan binnen 3 maanden na indiening van de aanvraag.
  • Het omscholingstraject is erop gericht om de medewerker competenties, kennis en ervaring bij te brengen die passen bij de betreffende functie.
  • De kosten van het omscholingstraject zijn minimaal € 7.500 euro.
  • De scholing voldoet aan één van de keurmerken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, NRTO, een branche of sector.
  • Het omscholingstraject leidt tot een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer met een beroep in de kansrijke sectoren.
  • Voor het betreffende omscholingstraject is geen subsidie ontvangen vanuit de subsidieregeling Praktijkleren of de SLIM-regeling.

Een overzicht van alle voorwaarden is hier in te zien.

Aanvragen

U kunt de Omscholingsregeling aanvragen vanaf 26 september 2022, 9 uur tot en met 1 december , 17:00 uur. Voor de aanvraag is minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO diensten nodig, die kunt u hier aanvragen. U kunt de aanvraag ook door een intermediair laten indienen die hiervoor gemachtigd is. Binnen 8 weken na het indienen besluit het verantwoordelijke ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de ingediende aanvraag en ontvangt u het voorschot.

Klik hier om direct een aanvraag te doen.

 

Bron; Bouwend Nederland