Uitstel STAP-budget

Joke vd Sluis 26-1-2023

Op 12 december 2022 hebben de minister van Sociale Zaken en de minister voor Primair en Voortgezet onderwijs bekend gemaakt dat het komende subsidieaanvraagtijdvak van januari-februari 2023 uitgesteld wordt. Het nieuwe aanvraagtijdvak vind plaats op dinsdag 28 februari 2023.

Dit uitstel heeft volgens het Ministerie te maken met de lopende onderzoeken door de Toetsingskamer onder 200 opleiders met betrekking tot mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik. De uitkomsten van deze onderzoeken staan nog niet vast.

Het besluit om alle opleiders te treffen staat niet in verhouding met het onderzoek dat onder een veel kleiner deel van de opleiders plaatsvindt.