Sluis Spijksterpompen in afrondende fase

H
Hendrik 25-3-2021

De werkzaamheden bij Sluis Spijksterpompen zijn in een afrondende fase. "Een prachtige leeropdracht is het geweest" geeft Tjeerd van der Sluis aan. Wel een hele klus maar dit hebben we samen met kandidaten prachtig opgepakt.

Van metselwerk tot het herstel van de deuren, trots dat wij als bedrijf onze steen hebben mogen bijdragen aan dit monument.
Het metsel- en voegwerk zijn afgerond. Het beton voor de deuren is gestort zodat deze weer terug gehangen kunnen worden.

In de timmerwerkplaats van Leerbouwen zijn de deuren hersteld. Rotte delen zijn verwijderd en vervangen zodat de deur mooi past in het monument van Spijksterpompen.

Op maandag 22 maart zijn de herstelde sluisdeuren terug gehangen op hun vertrouwde plek. De spreekwoordelijke puntjes op de ï worden nog gezet en kan het project opgeleverd worden.

Hieronder de historie van het gemaal
Het gemaal (Is een pomp die het water van een lager naar een hoger niveau kan brengen. Water loopt van nature van hoog naar laag. Het gemaal zorgt ervoor dat de waterstand (het peil) in een gebied op een vooraf ingesteld peil blijft.) Spijksterpompen ligt bij de zeedijk ten noordoosten van Spijk en bemaalt het gebied tussen de lijn Spijk-Godlinze – Uithuizen en de Waddenzeedijk. Het gemaal is in 1978 gebouwd en heeft twee elektrisch aangedreven pompen.
Met de komst van het gemaal Spijksterpompen in 1978 verdween de functie van twee uitwateringssluizen die in de dijk(Een door mensen aangelegde waterkering die een gebied beschermt tegen hoog water, bijvoorbeeld uit rivieren of zee.) zaten. Eén daarvan, de Vierburenpoldersluis, is bij de zeedijkverbetering (2016-2019) uit de dijk gehaald. Op het terrein Spijksterpompen krijgt deze historische sluis (een sluis staat tussen twee sloten of rivieren die een ander waterpeil hebben. Dus aan de ene kant van een sluis is het water hoger of lager dan aan de andere kant. We kunnen een sluis openen zodat er water door kan stromen) een nieuw leven. Het ontwerp is samen met bewoners, bouwers, beheerders en andere waterschappers gemaakt.

Het leerbedrijf Leerbouwen voert het werk uit.