Vraag naar vakkracht blijft groot

H
Hendrik 30-3-2021

Volgens programmamanager Onderwijs van Bouwend Nederland zal ondanks de coronacrisis de vraag naar vakkrachten op middellange termijn groot blijven. “De vorige crisis heeft ons geleerd dat we moeten blijven investeren in vakmensen.”

Op basis van de enorme opgave op het gebied van woningbouw, energietransitie en mobiliteit wordt er vanuit gegaan dat we over een paar jaar enorm veel mensen nodig hebben. Dan is het belangrijk juist nu te investeren in mensen. Dat heet anticyclisch opleiden. Als je mensen nu naar school stuurt, zijn ze over een paar jaar klaar om te werken in de sector.

Het gehele artikel lees je door op deze link te klikken.